The registration programs of Gifu Challenge 2004 (2004.09.28)

ProgramAuthor(s)
KCC IgoKCC Igo development team
Shikou SakugoTAJIMA Morihiko
MASAYANKOSHIDA Masatsune
marthaUJIIE Ichiro
GOROOOISHI Yasuo
GORIMUCHUNAGAYOSHI Hiroyuki
Go IntellectKen Chen
KatsunariSEI Shin-ichi
Kinoa IgoYAMADA Motoki
AYAYAMASHITA Hiroshi
GOGATAKIKUDOMI Shigetaka
MA-GOMATSUBA Toshinobu
Padook Invincible 3.0Yongkyoon No