The registration programs of Gifu Challenge 2005 (2005.10.06)

ProgramAuthor(s)
marthaUJIIE Ichiro
KCC IgoKCC Igo development team
Shikou SakugoTAJIMA Morihiko
JayGurudevVineet Paliwal
NanashiMURAYAMA Masaki
AYAYAMASHITA Hiroshi
DaigosanNAKAO Koichi
GNU GoGNU Go team
Go IntellectKen Chen
GoStarLu Jinqiang
KatsunariSEI Shin-ichi
The Many Faces of GoDavid Fotland
IGOPPIARIYOSHI Kazuhiko
GOGATAKIKUDOMI Shigetaka
carenKOBAYASHI Katsumi
GORIMUCHUNAGAYOSHI Hiroyuki
GoWindRuhai Zhou
Kinoa IgoKinoa
TSGO.v13.1I.J.Tonkes